FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नेपालको-सम्बिधा-२०७३ ७७/७८ 01/25/2021 - 17:11 PDF icon नेपालको-सम्बिधा-२०७३
शिक्षा नियमावली २०७६ (आठौँ संशोधित) ७७/७८ 01/25/2021 - 17:08 PDF icon शिक्षा नियमावली २०७६ (आठौँ संशोधित)
विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण सिर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 09/28/2020 - 08:04 PDF icon विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण सिर्देशिका, २०७७.pdf
राष्ट्रिय-परिचयपत्र-कार्यविधि-२०७६ ७६/७७ 08/10/2020 - 14:24 PDF icon राष्ट्रिय-परिचयपत्र-कार्यविधि-२०७६
राष्ट्रिय-परिचयपत्र-तथा-पञ्जीकरण-ऐन-२०७६ ७६/७७ 08/10/2020 - 14:23 PDF icon राष्ट्रिय-परिचयपत्र-तथा-पञ्जीकरण-ऐन-२०७६
सामाजिक-सुरक्षा-कार्यविधि-२०७५ ७५/७६ 08/10/2020 - 14:22 PDF icon सामाजिक-सुरक्षा-कार्यविधि-२०७५
सामाजिक-सुरक्षा-नियमावली-२०७६ ७६/७७ 08/10/2020 - 14:20 PDF icon सामाजिक-सुरक्षा-नियमावली-२०७६
सामाजिक-सुरक्षा-ऐन-२०७५ ७५/७६ 08/10/2020 - 14:18 PDF icon सामाजिक-सुरक्षा-ऐन-२०७५
ऐन कानुन निर्देसिका ७५/७६ 04/26/2019 - 12:34 PDF icon ऐन नियम संग्रह_प्रकाशनको लागि.pdf
बुङ्गल नगर पालिकाकाे उपभाेत्ता समिति गठन परिचालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/07/2019 - 13:51 PDF icon 004.PDF

Pages