FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०६९ बमोजिम समाजका जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, दलित वर्ग, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, अशक्त्त अपाङ्गता भएका नागरिकहरु एव दलित बालबालिकाहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृत्ति अनुदान प्राप्त गर्नका लागि चालू आर्थिक वर्षको मंसिर १५ गते सम्ममा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

निम्न वर्गहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने छन् ।

सि न
लक्षित समूह
उमेर समूह
लक्षित समूहले पाउने सुविधा (मासिक)


जेष्ठ नागरिक दलित
६० वर्ष उमेर पुगेका देश भरका सबै नागरिक
२०००।


जेष्ठ नागरिक अन्य
७० वर्ष उमेर पुगेका देश भरका सबै नागरिक
३०००।


एकल महिला
६० वर्ष उमेर पुगेका देहायका अवस्था भएका सबै एकल महिलाक विवाह नगरी बसेका एकल महिलाख सम्बन्ध विच्छेद भएका एकल महिला
२०००।


विधवा महिला
विधवा महिलाले विवाह गरेमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त हुने छैन ।
२०००।


पूर्ण अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति
जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट रातो रगको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरु
३०००।


आशिक अशक्त्त अपाङ्गता भएका व्यक्त्ति
जिल्ला स्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट निलो रगको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरु
१६००।


लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति
 
३०००।


दलित बालबालिका
पाँच वर्ष उमेर पुरा नभएका दलित बालबालिका
४००।

आर्थिक वर्ष: