FAQs Complain Problems

राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि नमुना फारम

राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि फारामको नमुना यहाँ बाट डाउलोड गरी भरेर सम्बन्धीत बुङ्गल नगरपालिकाको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण शाखामा बुझाई नेपालमा हालसालै लागु गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्नसक्नुहुने छ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: