FAQs Complain Problems

ब्यक्तिगत घटना दर्ता सतक मनाई दर्ता सतक सफल पारौं

बैशाख पहिलो साता ब्यक्तिगत घटना दर्ता सतक मनाऔं र ब्यक्तिगत घटना दर्ता सतक सफल पारौं। Bungal Municipality (बुङ्गल नगरपालिका) बुङ्गल नगरपालिका - Bungal Municipality राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण शाखा ।

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: